deze tuin inspireerde ons tot het ontwerpen van het GroenDoenPaviljoen

Hester Pilz en Hendrien in de tuin van de Engelse kunstenaar Derek Jarman, in Dungeness, GB
INSPIRATIE=SPEELRUIMTE

"Het verloren paradijs binnen handbereik - Wij, Hester Pilz en Hendrien combineren beiden onze respectievelijke praktijken als beeldend kunstenaar met het opzetten van beeldende educatieve projecten. Inmiddels hebben wij een jarenlange ervaring opgebouwd in het beeldend werken met kinderen en volwassenen. In het GroenDoenpaviljoen werken we vanuit de volgende inspiratie-driepoot:
-Architectuur zonder architecten
-Eigenzinnige tuinen
-Duurzaam bouwen
"
"De 1000 talen van het kind"In onze benadering van de kinderen zien wij raakvlakken met de pedagogie van Reggio Emilia.
Wij scheppen een prikkelende omgeving, die uitdaagt tot het samen doen van ontdekkingen, het verzinnen van verhalen en het samen nieuwe dingen maken. In de loop van de 7 jaren dat we met dit project bezig zijn, zijn we gekomen tot een uitgekiend "bouwpakket" met simpele onderdelen, zoals doorboorde kurken en stukjes hout, die op allerlei manieren met elkaar te verbinden zijn. We vinden het belangrijk om de materialen aan te bieden op een visueel aantrekkelijke manier - ons "bouwpakket" moet uitnodigend zijn en de fantasie prikkelen.
De foto's die we gekozen hebben voor de fotocollage op de vloer zijn door Hendrien gemaakt in een volkstuincomplex in Boxtel, dat het veld heeft moeten ruimen voor een nieuwbouwwijk. We verwijzen hiermee naar een alledaagse, spontane manier van bouwen, met de materialen die toevallig voor handen zijn.
het paviljoen is iedere keer anders speelruimte
fotocollage op de vloer spontane architectuur in volkstuinen
"Naar een duurzame samenleving". In het GroenDoenPaviljoen kun je op een speelse manier iets leren over het omgaan met afval en over de waarde die "waardeloze" materialen kunnen krijgen, als je er vanuit je eigen creativiteit iets moois mee maakt. Bij ons verandert een verdord takje al spelende in een gouden takje. We willen onze boodschap niet met een opgeheven vingertje brengen, maar we streven er wel naar om met het GroenDoenPaviljoen bij te dragen aan een duurzame samenleving. Enerzijds door een leerervaring te bieden aan de deelnemers, anderszijds door in het project te werken met hergebruikte materialen en deze ook zelf weer steeds opnieuw te "recyclen". Sommige takken en fietsbanden in het GroenDoenPaviljoen zijn inmiddels al 7 jaar oud en door duizenden handen gegaan. Het "recyclen"; terugwinnen van materialen uit het project en deze weer netjes opbergen in de laatjes, is een gezellige bezigheid en leidt weer tot contact tussen deelnemers en toeschouwers.
Voor onze projecten op Terschelling en in Biezenmortel (zie speellijst) hebben wij onlangs subsidie mogen ontvangen van de Provincie Brabant, in het kader van het programma "Leren voor een Duurzame Samenleving".
Als je meer wilt weten over dit programma, kijk op: www.lerenvoorduurzaamheid.nlNederlandse homepage / English homepage