De volgende tekst komt uit de verantwoording naar de subsidie "Leren voor een duurzame samenleving" van de Provincie Brabant:

Project Oerol: Na de uitnodiging door de organisatie van Oerol hebben wij afspraken gemaakt met de deelnemende scholen. In mei 2004 hebben wij een door ons gemaakte lesbrief verstuurd naar deze scholen, met het verzoek aan de leerkrachten om met de leerlingen aan de slag te gaan. (Het plan om zelf het voortraject met de leerlingen te komen uitvoeren op Terschelling bleek financieel en organisatorisch niet haalbaar). We hebben contact gezocht met alle ouderenorganisaties op Terschelling en vonden bij "De Stilen" een belangstellend gehoor. Met het Oerolfestival is een prachtige locatie vastgesteld, op het "groene strand" bij West Terschelling (waar zich ook het bejaardentehuis en twee van de deelnemende scholen bevinden. In het blad "Puur Wonen"is een kort bericht met foto verschenen over het GroendoenPaviljoen. Op 10/6 zijn we begonnen om ter plekke het Groendoenpaviljoen, het Recycle Paleis en de twee "Schelpspiralen" op te bouwen. Op de avond van 12/6 is het project gestart onder grote belangstelling van het festivalpubliek dat dezelfde avond nog enthousiast begon mee te bouwen aan het GroenDoenPaviljoen. Op 15,16 en 19/6 hebben de leerlingen van de drie deelnemende scholen achtereenvolgens bij ons gebouwd aan het GroenDoenPaviljoen. We zijn steeds gestart met het houden van een inleiding voor de leerlingen, waarbij we het thema aan de orde stelden en uitlegden wat de bedoeling was. Daarna zijn de van jutttersmateriaal gemaakte werkstukken ceremonieel opgehangen in de "Schelp-spiralen" . Daarna hebben de leerlingen gezamenlijk verder gebouwd aan het GroenDoenPaviljoen en de Schelp-spiralen. Na schooltijd kwamen veel leerlingen terug om verder te bouwen en te spelen. Tussen 11/6 en 20/6 zijn we verder iedere dag open geweest voor het festivalpubliek. Het oorspronkelijk plan, om de grootouders en andere ouderen uit te nodigen in het Recycle Palace is niet gelukt (zie paragraaf II-resultaten van het project). Als alternatief is het Recycle Paleis uiteindelijk bemand geweest door publiek van divers pluimage, zoals studenten CMV en drama, leerkrachten en andere bezoekers. Er zijn zeer verrassende dingen gemaakt, waarbij de wind, het water en het zand een voor ons geheel nieuwe dimensie gaven aan het GroenDoenPaviljoen. Het was heel spannend om met de Terschellingse kinderen het Paviljoen te beschermen tegen het opkomende springtij. Door festivalbezoekers zijn met onze materialen heel ingenieuze constructies gebouwd, die bewogen en geluid maakten in de wind.
Naar de basisscholen wilden we de boodschap: "wees je bewust van het afvalprobleem en ontdek hoe je met natuurlijke en hergebruikte materialen heel mooie dingen kunt maken" helder overbrengen. Om dit te bereiken hebben we een lesbrief gemaakt en een doe-opdracht aan de leerlingen gegeven, vˇˇrdat de school kwam meebouwen met het GroenDoenPaviljoen. Dit voortraject is op Terschelling heel goed opgepakt door een aantal leerkrachten met geweldig resultaat.


De deelnemende scholen waren:'t Hunnighouwersgat uit Midsland, de Prinses Margrietschool uit West en de Ds Vossersschool uit West.
Klik hier voor de lesbrief voor de docent. Klik hier voor de opdracht voor de leerlingen. De opdracht gaat over "een wezen uit Niemandsland", dit heeft te maken met het thema van Oerol voor 2004.